Добре дошли!

ПГСС- гр. Куклен е училище с многогодишен опит в професионалното образование в сферата на селското стопанство, с много добри специалисти- преподаватели и добра материално-техническа база.
Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:

Производител на селскостопанска продукция

Механизация на селското стопанство

Машини и системи с ЦПУ

ВАЖНО!!!

заповед преминаване в ротационно обучение

ВАЖНО!!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ ЗA COVID-19!!!

            Уважаеми родители и ученици !

   Във връзка с  преминаване към дистанционна форма на обучение на учениците, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп до интернет и съответно – персонален компютър, лаптоп, таблет и смартфон за вашето дете.
 2. Ученикът трябва да бъде на работното място у дома, ежедневно във времето от 8.30 до 14.30 часа.
 3. Учителите ще работят и ще контролират дистанционния учебен процес.
 4. Учебните процеси ще се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците ще използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. За целта могат да ползват безплатно електронните учебници на издателство „ Педагог 6”за VІІІ, ІХ и Х клас, както и електронни ресурси от „ Уча се”.
 5. Ще следваме учебния материал с обратна връзка от учениците. Ще се проследява ежедневно активността им, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник за деня.
 6. Най- важното е да ограничите напускане на домовете си и да спазвате мерките за сигурност и защита.
 7. Осигурете на децата си здравословно хранене, разходки на чист въздух и слънце, проветряване на помещенията, строга лична хигиена,
 8. Поддържайте връзка с учителите чрез съобщения, по телефона или е- mail по всяко време.

Директор: Христо Загорчев

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.