Добре дошли!

ПГСС- гр. Куклен е училище с многогодишен опит в професионалното образование в сферата на селското стопанство, с много добри специалисти- преподаватели и добра материално-техническа база.
Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:

 

Механизация на селското стопанство

Машини и системи с ЦПУ