Колектив

Христо Начев Загорчев- Директор

Росица Стоилова Иванова- Бончева- Заместник- директор

Деляна Радомирова Балева- Учител по български език и литература и история

Тинка Илиева Чифчиева- Старши учител по английски език и чужд език по професията

Татяна Атанасова Сотирова- Старши учител по математика, информатика и информационни технологии

Нермин Семчо Соди- Учител по история и цивилизация и география и икономика

Байрамали Наим Идриз- Учител по физическо възпитание и спорт и растениевъдсто

инж. Костадин Петков Костадинов- Учител- професионална подготовка /животновъдство/, ЗБУТ ,икономика и предприемачесто

инж. Гиню Минчев Митков- Учител- професионална подготовка / трактори и автомобили, диагностика и ремонт, безопасност на движение по пътищата/

Николай Карамфилов Узунов- Учител- професионална подготовка / селскостопснски машини, работа с машинно- тракторни агрегати/, инструктор кат. Т

 

Лектори:
Стефан Куцев- Старши учител по френски език

Гюлшен Шекир- Учител по химия и ООС

Василка Рубцова- Учител по физика и астрономия

Нели Косогорова- Учителфилософски цикъл