Колектив

Тинка  Чифчиева- Директор

Росица Иванова- Бончева- Заместник- директор

Деляна Балева- Учител по български език и литература и история

Пенка Дулдурска- Учител по английски език и чужд език по професията

Татяна  Сотирова- Старши учител по математика, информатика и информационни технологии

Нермин Соди- Учител по история и цивилизация, география и икономика и философски цикъл

Байрамали Наим Идриз- Учител по физическо възпитание и спорт и растениевъдсто

инж. Костадин Костадинов- Учител- професионална подготовка /животновъдство/, ЗБУТ ,икономика и предприемачесто

инж. Гиню Митков- Учител- професионална подготовка / трактори и автомобили, диагностика и ремонт, безопасност на движение по пътищата/

Николай Узунов- Учител- професионална подготовка / селскостопснски машини, работа с машинно- тракторни агрегати/, инструктор кат. Т

 

Лектори:
Галина Хайдушка- Старши учител по френски език

Стоянка Иванова- Учител по химия и ООС и Физика и астрономия