Ученически съвет

Председател:

Иван Шанков

Членове:

1. Иванка Ангова
2. Гина Емилова
3. Сашо Тодоров
4. Никола Ангов