Ученически съвет

Председател:

Мелиса Руфад

Членове:

1. Ани Кръстева
2. Стефан Николов
3. Тодор Ангов
4. Донка Тодорова