Прием

Свободни места за ученици 2021- 2022

Прием  на ученици за учебната 2020-21 г.

Прием след 7- ми клас

Дневна и самостоятелна форма