Проекти

Национално състезание “Млад фермер” – всяка учебна година
Училищни практики 2013- 2015 г.
Еразъм+ 2014- 2015 г.
Еразъм+ 2016- 2017 г

Твоят час- 2017- 2018 г.