Проекти

Национално състезание “Млад фермер” – всяка учебна година
Училищни практики 2013- 2015 г.
Еразъм+ 2014- 2015 г.
Еразъм+ 2016- 2017 г

Твоят час- 2017- 2018 г.

Подкрепа за успех- настоящ проект

График на допълнителното обучение по проекта:

Български език и литература

IX клас- 16. 05.- 19. 06. 2109 г.

XI клас- 24. 06.- 02. 07. 2109 г.

Английски език

VIII клас- 28. 05.- 24. 06. 2019 г.

X  клас- 25. 06. – 02. 07. 2019 г.

Математика

VIII клас- 14. 05. –  21. 06. 2019 г.

IX клас- 13. 05. –  26. 06. 2019 г.

История и цивилизция

X клас- 13. 05. – 26. 06.  2019 г.