Блог

Всички изпити в задочна и самостоятелна форма на обучение са с начало 16.00 часа. Закъснелите 5 мин. след обявения начален час не се допускат в изпитните зали!

Всички ученици от самостоятелна форма на обучение се допускат в изпитните зали с документ за самоличност!