Блог

Всички изпити в задочна и самостоятелна форма на обучение са с начало 16.00 часа. Закъснелите 15 мин. след обявения начален час не се допускат в изпитните зали!