Блог

 

Всички ученици от самостоятелна форма на обучение се допускат в изпитните зали с документ за самоличност!