Обществен съвет

Правилник за дейността на обществения съвет

Председател:

Христо Божинов- представител на финансиращия орган

Членове:

1. Анета Шабанова- родител
2. Илия Шанков- родител
3. Костадин Колев- родител
4. Шабан Сафи- представител на работодателите