Обществен съвет

Правилник за дейността на обществения съвет

Председател:

Христо Божинов- представител на финансиращия орган

Членове:

1. Недялка Ганчева- родител
2. Маргарита Матрева- родител
3. Рукшен Мехмед- родител
4. Шабан Сафи- представител на работодателите