Бюджет

 

Отчет към 31.03.2018 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства [Изтегляне]
 • Архив с месечни бланки ISO 2018 [Изтегляне]

Отчет към 30.06.2018 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства Obiasnitelna zapiska 2018 TRIM.
 • Архив с месечни бланки ISO 2018 Blanki_iso_mesechni_2018

Отчет към 30.09.2018 г

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
 •  Obiasnitelna zapiska 2018 TRIM.

Отчет към 31 12 2018 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
 • Prilojenie _13_31.12.2018

 

 

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета 31 03 2019ОБЯСНИТЕЛНА

ЗАПИСКА

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета 30 06 2019 гОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА