Бюджет

Отчет към 31.03.2024 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2024 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2024
 • Отчет бюджет към 31.03.2024 г.B3_2024_1_Mun
 • Отчет на програми от ЕС към 31.03.2024 г. IB3_2024_1_Mun_DES

Бюджет на гимназията за 2024 годинаBudget_2024_Mun

Отчет към 31.12.2023 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2023 г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2023
 • Отчет бюджет към 31.12.2023 г. B3_2023_1_Mun
 • Отчет на програми от ЕС към 31.12.2023 г.IB3_2023_4_Mun_DES

Отчет към 30.09.2023 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2023 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2023
 • Отчет бюджет към 30.09.2023 г.B3_2023_3_Mun
 • Отчет на програми от ЕС към 30.09.2023 г.IB3_2023_3_Mun_DES

Бюджет на гимназията за 2023 годинаBudget_2023_Mun

Отчет към 30.06.2023 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2023 г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2023
 • Отчет бюджет към 30.06.2023 г. B3_2023_2_Mun
 • Отчет на програми от ЕС към 30.06.2023 г. IB3_2023_2_Mun_DES

Отчет към 31.03.2023 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2023 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2023
 • Отчет бюджет към 31.03.2023 г. B3_2023_1_Mun
 • Отчет на програми от ЕС към 31.03.2023 г. IB3_2023_1_Mun_DES

Отчет към 31.12.2022 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2022 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2022
 • Отчет бюджет към 31.12.2022 г.  31.12.2022
 • Отчет на програми от ЕС към 31.12.2022 г.  31.12.2022 EC

Отчет към 30.09.2022 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2022 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2022
 • Отчет бюджет към 30.09.2022 г. 30.09.2022

Отчет към 30.06.2022 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2022 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2022
 • Отчет бюджет към 30.06.2022 г.  30.06.2022

Отчет към 31.03.2022 г.

Бюджет на гимназията за 2022 годинаBudget_2022_Mun

Отчет към 31.12.2021 г.

Отчет към 30.09.2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г.

Отчет към 31.03.2021 г.

Бюджет за 2021 г.Budget_2021_Mun

Отчет към 31.03.2018 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства [Изтегляне]
 • Архив с месечни бланки ISO 2018 [Изтегляне]

Отчет към 30.06.2018 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства Obiasnitelna zapiska 2018 TRIM.
 • Архив с месечни бланки ISO 2018 Blanki_iso_mesechni_2018

Отчет към 30.09.2018 г

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
 •  Obiasnitelna zapiska 2018 TRIM.

Отчет към 31 12 2018 г.

 • Обяснителна записка за изпълнение на бюджета, на сметките за средства
  от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
 • Prilojenie _13_31.12.2018

 

 

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета 31 03 2019ОБЯСНИТЕЛНА

ЗАПИСКА

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета 30 06 2019 гОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

Отчет към 30.09 2019  B3_2019_3_6617

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчет към 31.12.2019 г. B3_2019_4_6617 (3)

Обяснителна записка ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Бюджет за 2020 г.Budget_2020_PGSS

Отчет към 31.03.2020 г. B3_2020_1_Mun

Обяснителна записка към отчет 31.03.2020 г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2020

Отчет към 30.06.2020 г.B3_2020_1_Mun-ПГ

Обяснителна записка към отчет 30.06.2020 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2020

Отчет към 30.09.2020 г.B3_2020_1_Mun-ПГ

Обяснителна записка към отчет 30.09.2020 г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2020

Отчет към 31.12.2020 г. B3_2020_1_Mun-ПГ

Обяснителна записка към отчет 31.12.2020 г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2020