История

Първи сведения за ПГСС Куклен са от 1931 г. според които в Пловдивска околия са открити допълнително земеделски училища в Куклен и Катуница. Училището заема сградата на гръцкото основно училище. Според Летописната книга на училището, учениците изучавали “частно земеделие, частно скотовъдство, общо скотовъдство, пчеларство, млекарство, химия, общо земеделие, земеделска икономия, лозарство, овощарство, винарство, зеленичарство, естествена история, готварство, консервиране, домакинство, бубарство, възпитание, птицевъдство, шев, аритметика, геометрия, български език и земеделско сметководство.” През учебната 1932 г. е имало вече оформени два мъжки и два девически курса. Назначени са допълнително трима щатни преподаватели и един лектор. На края на всяка учебна година са излъчвани и награждавани с предметни награди отличниците. Допълнителното овощарско училище е функционирало до 1948 г., след което е било закрито.

През 1958/1959 г. в Куклен отново е открито земеделско училище. През 1959/1960 г. училището има четири паралелки – по две в първи и втори курс. Приемат се и желаещи по-възрастни младежи и девойки, които са завършили VII прогимназиален класи и не са продължили образованието си в Пловдив.

Нова учебна сграда започва да се строи през 1960 г. За първи път курсисти се явяват на изпит и получават свидетелства за управление на верижни трактори. През 1963 г. училището е трансформирано в Практическо селскостопанско училище по лозарство. Учениците преминават на пълна държавна издръжка – безплатна храна, общежитие, работно облекло. Училището е подчинено организационно и финансово на Министерството на земеделието, а методически на Министерството на народната просвета.

През учената 1964/65 г. за първи път се провеждат квалификационни изпити за получаване на квалификация лозаро-механизатор. През есента на същата година училището е застрашено от закриване поради преустройство и уедряване на селскостопанските училища. С активната подкрепа на обществеността и добрата оценка на дейността училището продължава да съществува. Дори през м. май 1966 г. тук е проведен семинар за директори на селскостопанските училища, организиран от Министерството на земеделието, а през февруари 1967 г. се провежда сбирка на агрономите от всички практически училища в областта.

Продължава да се обогатява и материално-техническата база – нов трактор “Болгар”, самоходно шаси и камион УАЗ. Осигурява се и базово стопанство за практически занятия на учениците като през 1967/68 г. се сключва договор за взаимопомощ с ТКЗС Куклен. Училището поема задължението да отглежда 50 дка плододаващи лозя. Агротехническите мероприятия се прилагат съгласно разработен производствен план и резултатите са много добри.

През пролетта на 1968 г. започва строеж на пристройка към новата училищна сграда. Училището се сдобива и с място за стопански двор – площ от 38 дка, предадени от ТКЗС. Там през есента на същата година се построява навес за селскостопанските машини.

В началото на учебната 1968/69 г. профилът на училището от “лозарство ” се променя на “овощарство”.
Провежда се за първи път конкурс-състезание “Най-добър ученик-механизатор”. В стопанския двор на училището е засадена млада овощна градина с учебна цел. Оформя се физкултурна площадка с волейболно и баскетболно игрище. Качественото обучение на учениците проличава със заетото второ място на окръжното състезание “Най-добър ученик-механизатор” през 1971/72 г.

Със Заповед на Министерството на земеделието и хранителната промишленост през 1974 г. училището е трансформиранов Средно професионално-техническо училище. Сформира се и първата ПТУ паралелка за задочно обучение. Постепенно се разширява квалификацията на курсистите. От учебната 1975/76 г. се въвежда като втора специалност факултативно изучаване на категория “С” – за професионални шофьори.

В годините от тогава до сега, училището се развива като специализирано в областта на лозарството, овощарството, градинарството и механизацията. Постепенно се разширява и обогатява материалната база, расте и броят на учениците. Развиват се нови специалности.

Училището е носител на високи държавни отличия:
1981 г. – орден “1300 години България”
1982 г. – орден “Кирил и Методий” III степен
1983 г. – орден “Кирил и Методий” II степен за директора

Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:

Механизация на селското стопанство

Машини и системи с ЦПУ