Специалности

 

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Професия: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
Професия: ФЕРМЕР

 

МАШИНЕН ТЕХНИК

Професия: Машини и системи с ЦПУ