За контакти

Директор: 0879360677
Помощник директор: 03115 24 21
Главен счетводител: 03115 24 14
Човешки ресурси: 03115 25 23

Изпратете ни имейл

pgposs_kuklen@abv.bg

Вградена карта