Училищна документация

Стратегия за развитие на училището -образец

ПЛАН СТРАТЕГИЯ

Условия за организиране формите на обучение в ПГСС

Линк към електронен дневник на ПГСС

https://platform.adminplus.bg/#/pages/login

Учебници, издателства

ПГСС Документация

заявление за преместване

Dublikat_na_diploma

Zaqvlenie_za_samostoqtelna_forma_izpiti

Zaqvlenie_za_premestvane_v_symostoqtelna_forma

Zaqvlenie_popravitelna_sesiq

 

КОНСПЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Конспект БЕЛ VIII клас СФО, ЗФО
Конспект БЕЛ 9 кл. СФО
Конспект БЕЛ 10 кл. СФО
Конспект БЕЛ 10 kлас ЗФО
Конспект БЕЛ 11 кл. ЗФО
Конспект БЕЛ 12 кл. ЗФО
Конспекти- Английски език и Чужд език по професията
Конспект Френски език 9 клас
Конспект Френски език 10 клас
Математика
Информационни технологии, Информатика
История и цивилизация 8 klas
История и цивилизация 9 klas
История и цивилизация 10 klas
История и цивилизация 11 klas
Свят и личност 12 klas
География и икономика
Конспект Философия 8 кл.
Конспект Фолософия 9 кл.
Конспект Етика и право 10 кл.
Конспект Философия 11 кл.
Конспекти по БЗО
Химия и ООС 8 кл.
Химия и ООС 9 кл.
Химия и ООС 10 кл.<
теми по физика за 8 клас
теми по физика за 9 клас
теми по физика за 10 клас
конспект по ФВС

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Предприемачество 8 клас
ЗИП Предприемачество 11 клас
Предприемачество 12 клас
ЗИП Предприемачество 12 клас
Основи на растениевъдството пр. 8 кл.
Основи на растениевъдството 8 кл.
Основи на земеделието пр. 8 кл.
Основи на земеделието 8 кл.
Почвознание 9 кл.
Растениевъдство 11 кл.
ЗИП Растениевъдство 11 кл.
Производство на растителна продукция 12 кл.
ЗИП- производство на растителна продукция 12 кл.
Механизация в земеделието
Технология на металите 9 кл
Техническа мехника 10 кл
Хидравлика 11 кл
Електротехника 11 кл
Автоматизация 12 кл
Трактори и автомобили теория 10 кл
Трактори и автомобили теория 10 кл.
Трактори и автомобили практика 10 кл.
Трактори и автомобили практика 10 кл. фермер
Трактори автомобили теория 11 кл
Трактори автомобили практика 11 кл
Диагностика и ремонт 12 кл
Диагностика и ремонт 12 кл практика
Трактори автомобили теория 12 кл
Конспект Земеделски машини 9 клас
Конспект ССМ 10 клас
Конспект ССМ XI кл.
конспект 12 клас ссм
Конспект Лаб. ССМ
Конспект РМТА XI кл.
Конспект РМТА
К О Н С П Е К Т И- ЗБУТ, СФО
К О Н С П Е К Т И- ССТ, ЗФО
Конспекти-Животновъдство